กกพ.ยื้อลดค่าไฟต่ำกว่า 5 บาทต่อหน่วย ชี้มีภาระใช้หนี้คืน กฟผ. 1.7 แสนล้านบาท ไฟฟ้า 15 กุมภาพันธ์ 2566   67 แท็ก : ค่าไฟ

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ กรณีที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) คาดการณ์ค่าไฟงวดใหม่ (พฤษภาคม-สิงหาคม) มีโอกาสต่ำกว่า 5 บาทต่อหน่วย หลังราคาก๊าซธรรมชาติเหลวตลาดจร (สปอต แอลเอ็นจี) ลดต่ำเหลือ 15 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู ว่า มีโอกาสสูงจะต่ำกว่า 5 บาทต่อหน่วย แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าจะลดลงเหลือกี่บาท

เนื่องจากต้องพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย เช่น ต้นทุนเดือนมกราคม-เมษายน และการประเมินต้นทุนของงวดใหม่ตลอดจนช่วงที่เหลือของปี เพื่อบริหารต้นทุนให้สมดุลใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมากที่สุด นอกจากนี้ แม้ราคาแอลเอ็นจีลงไประดับ 15-16 เหรียญ แต่ราคาที่ไทยซื้อได้คือราคา 18-20 เหรียญ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมนี้ ขณะที่เดือนมกราคมที่ผ่านมาซื้อสูงกว่า 20 เหรียญ จึงต้องนำมาพิจารณาร่วมกัน

นอกจากนี้ ต้องจับตาช่วงปลายปีหากเกิดเหตุการณ์แย่งซื้อแอลเอ็นจี ทั้งรับฤดูหนาว เศรษฐกิจจีนกลับมาฟื้นตัวมาปกติ ราคาจะเพิ่มขึ้นแน่นอน ดังนั้น ต้องดูราคาเฉลี่ยตลอดทั้งปี แต่ภาพรวมเชื่อว่าจะส่งผลดีต่อค่าไฟของไทย นายคมกฤชกล่าว


มติชน :https://www.matichon.co.th/economy/news_3824250

มติชน :https://www.matichon.co.th/economy/news_3823399

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน