จับกระแสพลังงาน : 28 กุมภาพันธ์ 2566 อนุรักษ์พลังงาน 28 กุมภาพันธ์ 2566   76 แท็ก : บ้านประหยัดพลังงาน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)...ลงนามความร่วมมือโครงการยกระดับบ้านประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืนเพื่อคนไทย เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้กลุ่มผู้ประกอบการบริษัท ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงาน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

แนวหน้า :https://www.naewna.com/business/713996


ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน