ก.พลังงาน ดักคอพรรคการเมืองอย่าหาเสียงเป็นไปไม่ได้ โชว์ผลงานดูแลค่าไฟ ก๊าซ น้ำมัน พลังงาน 21 มีนาคม 2566   56 แท็ก : พลังงาน

นายพิสุทธิ์ เพียรมนกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เผยว่า อยากฝากรัฐบาลใหม่ในเรื่องนโยบายพลังงานเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน อย่าเอาราคาพลังงานที่เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้แก้ไขปัญหาราคาพลังงานได้ดีกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ท่ามกลางสถานการณ์ราคาพลังงานโลกที่ผันผวนหนัก ซึ่งไทยสามาถแก้ปัญหาและดูแลราคาพลังงานให้ประชาชนได้เป็นอย่างดี โดยใช้เม็ดเงินกว่า 4.2 แสนล้านบาท ดูแลทั้งค่าไฟฟ้า ราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) และราคาน้ำมันดีเซล ถือเป็นการดูแลพลังงานให้สมดุลทั้ง 3 ด้านคือ ด้านความมั่นคงพลังงาน ด้านราคาพลังงานที่เป็นธรรม และด้านการส่งเสริมพลังงานสะอาด และเชื่อว่าหากไทยยังคงเดินหน้านโยบายพลังงานเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนต่อไป แม้จะเกิดวิกฤติพลังงานในอนาคต ไทยจะผ่านพ้นได้แน่นอน


มติชน :https://www.matichon.co.th/economy/news_3883751

นวหน้า :https://www.naewna.com/business/718795

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน