นายวัชรพงศ์ เข็มแก้ว

หน่วยงานหลัก

บริษัท เดอะ บลู เซอร์เคิล (ไทยแลนด์) จำกัด

ชื่อหน่วยงานย่อย

ฝ่ายพัฒนาโครงการ

ตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาโครงการ

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน

11 - 15 ปี

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน

ไม่มี

ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ

ไม่มี

  อีเมล

watcharapong.k@thebluecircle.sg

  เบอร์ติดต่อ

-

  ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ

-

ความเชี่ยวชาญ

พลังงานลม  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ประวัติการทำงาน_นายวัชรพงศ์ เข็มแก้ว - Watcharapong Khemkaew ตัดข้อมูลเฉพาะ.pdf ขนาด: 0.177 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 19

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน