นายสมชาย พัฒนา

หน่วยงานหลัก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อหน่วยงานย่อย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาเอก

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน

5 - 10 ปี

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน

11 - 15 ปี

ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ

ไม่มี

  อีเมล

somchai@eng.cmu.ac.th

  เบอร์ติดต่อ

-

  ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ

-

ความเชี่ยวชาญ

การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร   การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

CVสมชาย - Somchai -.pdf ขนาด: 0.090 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 0

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน