นายสมพงษ์ พงศ์สุวภาพ

หน่วยงานหลัก

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ชื่อหน่วยงานย่อย

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ตำแหน่ง

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน

20 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน

ไม่มี

ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ

20 ปีขึ้นไป (-)

  อีเมล

sompong@dede.go.th

  เบอร์ติดต่อ

022230021-9 ต่อ 1812

  ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ

-

ความเชี่ยวชาญ

พลังงานน้ำ  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

งานที่ผานมา - Sompong Pong.pdf ขนาด: 0.108 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 2

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน