นายวงกต วงศ์อภัย

หน่วยงานหลัก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อหน่วยงานย่อย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน

11 - 15 ปี

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน

20 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ

11 - 15 ปี (การลดก๊าซเรือนกระจก)

  อีเมล

wongkot@eng.cmu.ac.th

  เบอร์ติดต่อ

-

  ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ

-

ความเชี่ยวชาญ

ระหว่างตรวจสอบ  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

CV_wongkot_jan65 - Wongkot Wongsapai.pdf ขนาด: 0.337 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 6

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน