นางสาวกรทิพย์ โต๊ะสิงห์

หน่วยงานหลัก

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อหน่วยงานย่อย

ห้องปฏิบัติการวิจัยฟิสิกส์บรรยากาศและพลังงานแสงอาทิตย์

ตำแหน่ง

อาจารย์

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาเอก

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน

16 - 20 ปี

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน

16 - 20 ปี

ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ

5 - 10 ปี (ฟิสิกส์บรรยากาศ)

  อีเมล

korntip.tohsing@gmail.com

  เบอร์ติดต่อ

-

  ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ

-

ความเชี่ยวชาญ

พลังงานแสงอาทิตย์  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

CV Korntip Tohsing 2022 - Korntip Tohsing.pdf ขนาด: 0.123 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 1

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน