นายวุฒิพงษ์ อภิชนบุตร

หน่วยงานหลัก

กองพัฒนาพลังงานทดแทน

ชื่อหน่วยงานย่อย

กลุ่มบริหารจัดการพลังงานทดแทน

ตำแหน่ง

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ หน.กลุ่ม

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน

20 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน

ไม่มี

ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ

20 ปีขึ้นไป (วิศวกรรมโยธา)

  อีเมล

wuttipong_a@dede.go.th

  เบอร์ติดต่อ

02-2230021 ต่อ 1444

  ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ

-

ความเชี่ยวชาญ

พลังงานน้ำ  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ประสบการณ์ นายวุฒิพงษ์ อภิชนบุตร - Wuttipong Api.pdf ขนาด: 0.034 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 1

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน