นายกิตติพร โป้ซิ้ว

หน่วยงานหลัก

ราชการบริหารส่วนกลาง

ชื่อหน่วยงานย่อย

ผู้เชี่ยวชาญ

ตำแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพลังงานทดแทน

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน

20 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน

ไม่มี

ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ

ไม่มี

  อีเมล

kposew@gmail.com

  เบอร์ติดต่อ

-

  ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ

-

ความเชี่ยวชาญ

พลังงานน้ำ  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ประวัติการทำงาน - เชี่ยวชาญ ทดแทน.pdf ขนาด: 0.080 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 1

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน