ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์

หน่วยงานหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ชื่อหน่วยงานย่อย

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

ตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์ (อาจารย์)

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาเอก

ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน

5 - 10 ปี

ประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน

5 - 10 ปี

ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ

11 - 15 ปี (หัวหน้าโครงการ หัวหน้าทีมที่ปรึกษา และนักวิจัย)

  อีเมล

r_vichai@yahoo.com

  เบอร์ติดต่อ

-

  ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ

-

ความเชี่ยวชาญ

ระหว่างตรวจสอบ  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : ไม่พบข้อมูล

ศูนย์องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  

Copyright © 2022, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน